Kompensacja mocy biernej

Czym jest Moc bierna:
Energia bierna to część energii, która pulsuje pomiędzy źródłem energii, a odbiornikiem. Ta oscylująca energia nie zamieniana jest na użyteczną pracę lub ciepło, mimo tego jest konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych.

Rozróżniamy dwa rodzaje mocy biernej:

  • indukcyjną (silniki, transformatory, piece indukcyjne)
  • pojemnościową (urządzenia podtrzymania energii, długie odcinki kabli, będące pod napięciem).

Dokładna analiza rachunków za energię elektryczną, pozwala nam ocenić zasadność zastosowania układu kompensacji.

Korzyści stosowania układów kompensacji mocy biernej:

  • obniżenie lub całkowite wyeliminowanie opłat za energię bierną
  • zmniejszenie strat mocy czynnej, a tym samym obniżenie opłat za moc czynną,
  • odciążenie sieci oraz urządzeń od przepływów związanych z mocą bierną.

Projektujemy i dostarczamy rozwiązania zawsze uwzględniając charakter oraz przeznaczenie danego obiektu.
Modernizujemy nieprawidłowo działające lub niewłaściwie dobrane układy kompensacji.
Dostarczamy także urządzenia do kompensacji mocy biernej na poziomie średnich napięć (SN).
Nieprawidłowy dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej w sieci elektroenergetycznej może powodować poważne straty, związane ze zmianami parametrów pracy układów zasilających i rozdzielczych.

W Polsce przepisy energetyczne wymagają utrzymania zużycia energii biernej indukcyjnej na poziomie tg fi<0,2-0,4 przy jednoczesnym braku zużycia energii biernej pojemnościowej.